ණය ගෙවාගන්න බැරිව පුද්ගලයෙකු ගිනි තබාගනී

null

අම්පාර නගරයේ පිහිටි මූල්‍ය සමාගමක් තුළදී පුද්ගලයෙකු අද දහවල් සිය සිරුරට ගිනි තබාගෙන සියදිවි හානිකරගැනීමට උත්සාහ කර තිබේ.

අදාළ පුද්ගලයාට අයත් වාහනයේ ණය වාරික ගෙවා ගැනීමට අපහසු බව පවසමින් මෙලෙස සිරුරට ගිනි තබාගෙන ඇති බව සඳහන්ය.

අම්පාර පොලීසිය සඳහන් කළේ මෙම පුද්ගලයා මේ වනවිට අම්පාර රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බවයි.

null

pics – දෙරණ නිව්ස්

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>