තනි නිලධාරියෙක්ට දඩයක් ලියන්න බෑ කිව් තරුණයා පොලීසියට ඇදන් ගිය හැටි

null

හෙල්මට් නැතිව ගිය තරුණයෙකුට රද්දොළුගම පොලිසියේ පොලිස් නිලධාරියෙකු විසින් දඩ කොලයක් ලබාදීමට සූදානම් වූ අවස්ථාවේ එක් පොලිස් නිලධාරියෙකුට පමණක් දඩ කොලයක් ලිවිය නොහැකි බව පවසමින් එම තරුණයා විසින් වාද කළ අවස්ථාවේ ඇතිවූ උණුසුම් වචන හුවමාරුව ඇතුලත් වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබේ.

එම තරුණයා දිගින් දිගටම එලෙස චෝදනා කිරීම හේතුවෙන් උණුසුම් වචන හුවමාරුව අතරතුර පොලිස් නිලධාරියා පවසන්නේ තරුණයා මාල කඩන්නෙකු බවට තමාට සැක බවයි.

පසුව පොලිසියට ගොස් විසඳ ගනිමු යයි පවසමින් එම පොලිස් නිලධාරියා තවත් පොලිස් නිලධාරියෙකු සමග තරුණයා ඇදගෙන යන අයුරු විඩියෝවෙහි දැක්වේ.

එය පහතින්…

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>