තමන් දූෂණය කිරීමට උත්සාහ කළ පුද්ගලයා ඝාතනය කළ වරදට එල්ලා මැරූ ඉරාන තරුණිය

null

මෙලෙස මරණ දඬුවම නියම වී ඇත්තේ, රිහානද් ජබාරි නම් 27 හැවිරිදි තරුණියට ය. ඇය මෙම සිදුවීමට මුහුණ දී ඇත්තේ 2007 වසරේදීය. එවිට ඇයට වයස අවුරුදු 19 ක් බව වාර්තා වේ.

ජබාරි නම් අදාළ තරුණිය අතින් ඝාතනයට ලක්ව ඇත්තේ, මොරතසා අබ්දොල්අලි සර්බාන්දි නම් ඉරාන හිටපු බුද්ධි සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ සේවකයෙකි. ජබාරි අධිකරණයට පවසා ඇත්තේ, අදාළ පුද්ගලයා තමන් ලිංගික අපයෝජනයට ලක් කිරීම උත්සාහ කළ අවස්ථාවේ තියුණු ආයුධයකින් ඇන ඔහු ඝාතනය කළ බව ය.

අදාළ පුද්ගලයා ව්‍යාපාරික ගනුදෙනුවක් පිළිබඳ සාකච්ඡා කර ගැනීම සඳහා සිය කාර්යාලයට පැමිණෙන ලෙස තමන්ට දැනුම් දුන් බව ත් ඒ අනුව එම ස්ථානයට ගිය අවස්ථාවේ මෙය සිදු වූ බව ත් ඇය පවසා ඇත.

ඇමිනේස්ටි ජාත්‍යන්තරය ඇතුළු සංවිධාන රැසක් ඇයගේ නඩු තීන්දුවට එරෙහිව නැගී සිටිය ද එම කිසිදු සංවිධානයකට ඇය මරණයෙන් ගලවා ගැනීමට නෙහැකි විය. පසුගිය සිකුරාදා ජබාරිගේ මවට අවසන් වරට සිය දියණිය දැක බලා ගැනීම සඳහා පැමිණෙන ලෙස බලධාරින් දුරකතන ඇමතුමකින් දැනුම් දී තිබේ.

ඇය අතින් ඝාතනයට ලක්වූ සබන්දිගේ පවුලේ ඥාතීන් ඇයට සමාව දීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හේතුවෙන් පසුගිය 25 වන දින උදෑසන ඇයව එල්ලා මරා දැමිණ.

null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>