තාත්තට නැවත එන්නැයි පුතා කියයි

null

බලය නැති මොහොතක ජනතාව තම පියාට මෙතරම් ආදරය කරනු ඇතැයි තමන් නොසිතුව බවත්, නැවතත් දේශපාලනයට පිවිසීම ජනතාවගේ පැතම බවත් පාර්ලිමේන්ත මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සිය ෆේස්බුක් ගිණුමට ප්‍රකාශයක් කරමින් සඳහන් කරයි.

එය පහතින්…

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>