තාත්තයි පුතයි එකම පාර්ලිමේන්තුවේ

null

පසුගිය මහ මැතිවරණයෙන් තේරී පත්වූ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාත්, ඔහුගේ පුත් නාමල් රාජපක්ෂ මහතාත් අද දින (01) අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල සැසිවාරය සඳහා සහභාගී විය.

එහිදී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සිය පියා සමග ලබාගත් සෙල්ෆි ඡායාරූපය ඉහතින් දැක්වේ.

අද උදෑසන පෙරවරු 9.25ට සභා ගැබට පැමිණි මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පළමු පෙළේ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා හා සරත් අමුණුගම මහත්වරුන් අතර වාඩිවී සිටියේය. මන්ත්‍රී ප්‍රතිඥාව දී මන්ත්‍රී පුස්තකයේ අත්සන් තැබීමෙන් අනතුරුව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සභා ගැබෙන් පිටව ගොස් තිබුණි.

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>