තැපැල්කරුවෙකු ලිපි තොගයක් විහාරස්ථානයක සඟවලා

null

බෙදා හැරීමට තිබූ ලිපි තොගයක් නීතිවිරෝධී ආකාරයෙන් සඟවා තබා ගත් තැපැල්කරුවෙකු මුන්දලම පොලීසිය ඊයේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඔහු පුත්තලම – මදුරන්කුලිය තැපැල් කාර්යාලයට අනුයුක්තව සේවය කරන 51 හැවිරිදි අයෙකු බව සදහන්.

ඔහු ලිපි 333ක්, පුත්තලම – මදුරන්කුලිය – සරණංකරාරාම විහාරස්ථානයේ ධර්ම ශාලාවේ අල්මාරියක් තුළ සඟවා තබා ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් මුන්දලම පොලීසියට ලැබුණු පැමිණිල්ලකට අනුව මෙම ලිපි තොගය සොයා ගෙන තිබේ.

අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා අද පුත්තලම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>