තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාරගැනීම අදින් අවසන්

null

ජනවාරි මස 08 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාරගැනීමේ කාලය අද මධ්‍යම රාත‍්‍රීයෙන් අවසන් වේ.

අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් යූ. අමරදාස මහතා සඳහන් කර ඇත්තේ කිසිදු හේතුවක් නිසා එම කාලය දීර්ඝ නොකරන බවයි.

තැපෑලෙන් ඡන්දය භාවිත කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබුවන් සිය අයදුම්පත නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ කර අදාල සහතික කිරීමේ නිලධාරියා වෙත භාරදිය යුතු අතර එම අයදුම්පත් තමන් වෙත ලැබුණු වහාම ඒවා සහතික කර අදාල මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ තේරීම්භාර නිලධාරිවරයා වෙත යැවීමට සහතික කිරීමේ නිලධාරීන් පියවර ගත යුතුය.

තැපැල් ඡන්ද විමසීම ලබන 23 සහ 24 යන දිනවල සිදුකරන අතර, එසේ ඡන්දය ප‍්‍රකාශ කිරීමට නොහැකි වූ සුදුසුකම්ලත් රජයේ සේවකයන්ට මේ මස 30 වැනිදා දිස්ති‍්‍රක් ලේකම් කාර්යාලවලට පැමිණ සිය ඡන්දය භාවිත කළ හැකි බව මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා ප්‍රකාශ කර ඇත.

මෙවර ඡන්ද විමසීම 2014 ඡන්ද නාමලේඛනයට අනුව සිදු කෙරෙන අතර ඒ සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති ඡන්ද දායකයින් සංඛ්‍යාව එක්කෝටි පනස් ලක්ෂ 44 දහස් 490 ක්.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>