තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් 85,000ක් ප‍්‍රතික්ෂේප වේ

null

ජනාධිපතිවරණයේ නිල තැපැල් ඡන්ද දැන්විම් පති‍්‍රකා මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලයෙන් තමන් වෙත අද ලැබෙන බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. එ් අනුව ඉදිරි දින කිහිපයේදී එ්වා කඩිනමින් බෙදාහරින බව තැපැල්පති රෝහණ අබේරත්න මහතා කියා සිටියි.

ඒ සඳහා ඉරිදා දිනය විශේෂ බෙදීමේ දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශ කර තිබේ.

මේ අතර හිරු නිව්ස් වාර්තා කරන පරිදි ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වූ තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් 85,000කට ආසන්න ප‍්‍රමාණයක් ප‍්‍රතික්ෂේප වී ඇති බව මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය පවසා ඇත.

ඒ අනුව ජනාධිපතිවරණය සඳහා තැපෑලෙන් ඡන්දය ප‍්‍රකාශ කිරීම සදහා අයදුම්පත් හය ලක්ෂ 26,715ක් ඉදිරිපත් වී ඇති අතර පිළිගත් අයදුම්පත් ලෙස සැලකුනේ පන්ලක්ෂ 41,831ක තැපැල් ඡන්ද පත‍්‍රිකා පමණි.

ජනාධිපතිවරණයේ තැපැල් ජන්ද සලකුණු කිරීම මේ මස 23 සහ 24 යන දිනවලදී පැවැත්වේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>