තැඹිලි ගසට නැග්ග සිසුවා ගස උඩදී සිහිසුන් වෙයි

null

දඹුල්ල කපුවත්ත තැඹිලි ගසකට නැගුණ 17 හැවිරිදි සිසුවෙක්ට ගස උඩදී ක්ලාන්තයක් සැදී පැයක පමණ කාලයක් ගස උඩ සිට ඇත.

පසුව දඹුල්ල මහනගර සභාවේ ගිනිනිවන ඒකකයේ කණ්ඩායම දැඩි වෙහෙසක් දරමින් සිසුවා පහළට ගෙන තිබේ.

සිසුවා දඹුල්ල රෝහලට ඇතුළත් කර ඇත.

null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>