තිස්ස යළි අල්ලස් කොමිසමට

null

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු තිස්ස අත්තානයක මහතා අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසමට කැඳවා තිබේ.

ඒ, ජනාධිපතිවරණ සමයේ රජයේ අමාත්‍ය ධුරයක් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සිදුකෙරෙන පරීක්ෂණයට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහායි.

අද (17) පෙරවරු 10ට පමණ අල්ලස් කොමිසම හමුවේ පෙනීසිටින ලෙස ඔහුට කැඳවීමක් කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>