දකුණු අධිවේගයේ කොටසක් යළි වැසෙයි

null

දක්ෂිණ අධීවේගි මාර්ගයේ කොක්මාදුව පිවිසුමේ සිට ඉමදුව පිවිසුම දක්වා කොටස යළි වසා දමා තිබේ. පවතින අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් පස් කඳු කඩා වැටීමේ අවදානම සැලකිල්ලට එම මාර්ගයේ කොටස මෙලෙස යළි වසා තැබෙන බව සඳහන්ය.

ඉමදූව හා කොක්මාදූව පිවිසුම් අතර කිලෝමීටර් 07ක් අනාරක්ෂිත කළාපයක් ලෙස නම් කර ඇත. එම කොටස අද (04) අලුයම 02.30 ට වසා දමා ඇත.

කොක්මාදූව ප්‍රදේශයේ කි.ම්. 114 කණුව ආසන්නයේ ගල් සහිත කදු වැටිය නායායාමේ අවදානම නැවත හටගෙන තිබේ.

ඒ අනුව වාහනවලට ඉමදූවෙන් පිටවී – කොක්මාදූවටත්, කොක්මාදූවෙන් පිටවී ඉමදූවටත් ඇතුළු විය හැකියි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>