දකුණු අධිවේගයේ කොටසක් වැසෙයි

null

දක්‍ෂිණ අධිෙවීගී මාර්ගයේ කොක්මාදුව පිටවීමේ දොරටුව සිට ඉමදුව පිටවීමේ දක්වා මාර්ගය වසා දැමන බව පොලීසිය පවසයි.

අධික වර්ෂාව හා අයහපත් කාළගුණය හේතුවෙන් පස් කඳු කඩා වැටීමේ අවදානමක් ඇති බැවින් මාර්ගය නැවත දැනුම් දෙන තුරු තාවකාල්කව වසා දමා ඇති බව පොලීසිය නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙයි.

කඩා වැටීමේ අවදානම ඇති පස්කන්ද ආසන්නයේ ජීවත් වූ පවුල් 10ක පමණ ජනතාවද ඔවුන්ගේ නිවාසවලින් ඉවත්කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>