දන්සල්වල පිරිස් කැඳවීමට බෞද්ධ කොඩිය යොදා ගැනීමෙන් වළකින්න

null

දන්සල් සඳහා පිරිස් කැඳවීමේදී බෞද්ධ කොඩිය යොදා ගැනීමෙන් වළකින ලෙස බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යංශය දන්සල් සංවිධායකයින්ට දැනුම් දී සිටින බව සිරස නිව්ස් වාර්තා කරයි.

එහි ලේකම් වසන්ත ඒකනායක මහතා පවසා ඇත්තේ, ඒ සඳහා කහ පැහැති වර්ණයෙන් යුතු කොඩියක් යොදා ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙන බව ය.

වෙළෙඳ පොළේ ඇති ප්‍රමිතියෙන් තොර බෞද්ධ කොඩි සොයා වැටලීම් ආරම්භ කර ඇති බව ද ඔහු සඳහන් කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>