දැන් අලුත්ම ට්‍රෙන්ඩ් එක දඩ සෙල්ෆි

null

පොලිස් නිලධාරියෙකු විසින් දඩ කොලයක් ලියන අවස්ථාවේ තරුණයන් පිරිසක් විසින් ගත ඡායාරූපයක් පසුගියදා ෆේස්බුක් ඔස්සේ ජනප්‍රියත්වයට පත්විය.

එම තරුණයින් පිරිස යතුරු පැදි වලින් අනුරාධපුරයේ යන අවස්ථාවේ මෙම සිද්ධියට මුහුණ දී තිබේ. ඔවුන්ගේ යතුරුපැදි කිහිපයක සිදුවූ වැරදි සඳහා පොලිස් නිලධාරියෙකු විසින් දඩ කොළ ලියු අවස්ථාවේ එම ඡායාරූප ගෙන ඇති අතර ප්‍රසිද්ධියට පත් ඡායාරූපය මෙන්ම තවත් ඡායාරූප කිහිපයක් ඔවුන් එම අවස්ථාවේ ලබාගෙන ඇත.

එම ඡායාරූපය විවිධ වෙබ් අඩවි ඔස්සේ හුවමාරු වීමෙන් පසු තවත් තරුණයන් කිහිප දෙනෙකුද ඔවුන්ට දඩ කොළ ලියු අවස්ථාවේ සෙල්ෆි ඡායාරූප ලබාගෙන ඒවා ෆේස්බුක් වෙත එක්කර තිබේ.

සියලු ඡායාරූප පහතින්…

null
null
null
null
null
null
null

තවත් තරුණයන් දෙදෙනෙකු එලෙස සෙල්ෆි ලබාගෙන තිබු අයුරු

null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>