දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශනය නවතයි

null

පසුගිය රජය විසින් ආරම්භ කල දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශනය තාවකාලිකව නවතා දැමීමට නව රජය තීරණය කර ඇති බව හිරු නිව්ස් වාර්තා කරයි.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ජෝසෆ් මයිකල් පෙරේරා මහතා ඒ බව සඳහන් කර ඇත.

කෙසේ වෙතත් දැයට කිරුළ මඟින් දැනට ආරම්භ කර ඇති සංවර්ධන කටයුතු ඒ ආකාරයෙන්ම ඉදිරියට කරගෙන යන බව ඒ මහතා වැඩි දුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>