දෑත් නැතිව උපන් දරුවා එපාකී මව්පියන්

null

පානදුර කේතුමතී කාන්තා රෝහලේදී උපන් දෑත් අහිමි ගැහැණු දරුවකු දෙමාපියන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හේතුවෙන් තාවකාලිකව ළමා නිවාසයකට භාරදීමට පානදුර මහේස්ත්‍රාත්වරයා කටයුතු කර තිබේ.

දෑත් අහිමි දරුවා බාර ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කළ එම දෙමාපියන්ට විරුද්ධව රෝහල් පොලිසියට කරුණු දැක්වීමෙන් පසු යුවළ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

දරුවා දකින වාරයක් පාසා මව සිහිසුන් වනබව මෙහිදී දැරියගේ පියා ප්‍රකාශ කර ඇත. එම යුවළ පානදුර මහේස්ත්‍රාත් රුචිර වැලිවත්ත මහතා විසින් ඊයේ (19) රුපියල් ලක්ෂය බැගින්වූ ඇප මත නිදහස් කර ඇත.

දරුවා පරිවාස භාරයට පත් කළ අධිකරණය දරුවාගේ වෛද්‍ය වාර්තාවක් මෙන්ම මවගේ මානසික තත්ත්වය පරීක්ෂාකර වෛද්‍ය වාර්තාවක්ද ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියෝග කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>