දිගම දිව හිමි තරුණිය මෙන්න

null

18 හැවිරිදි Adrianne Lewis නමැති තරුණිය මේ දිනවල අන්තර්ජාලය තුළ ඉතා ජනප්‍රිය චරිතයක් බවට පත්ව තිබේ. ඒ ඇයට අඟල් 4ක් පමණ දිග දිවක් පිහිටා තිබීම හේතුවෙනි.

තම දිවෙන් නාසය, නිකට මෙන්ම ඇස ද ස්පර්ශ කිරීමේ හැකියාව ඇය සතුවෙයි.

ඇය දිවෙන් එම ක්‍රියාවන් සිදුකරමින් අන්තර්ජාලයේ පලකළ වීඩියෝ කිහිපයක් හේතුවෙන් මෙලෙස ජනප්‍රියත්වයට පත්ව ඇත.

Adrianne Lewis ලෝකයේ දිගම දිවක් ඇති තැනැත්තා තමා බව විශ්වාස කරන අතර ලොව දිගම දිව සහිත පුද්ගලයා ලෙස ගිනස් වාර්තාව ලබා ගැනීමටද ඇය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි.

null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>