දින 100න් සංවර්ධනය ඇණහිිටියා

null

වත්මන් ආණ්ඩුවේ දින 100 වැඩපිළිවෙල තුළින් සංවර්ධනය ඇණ හිටි බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසයි. ඊයේ (23) වීරකැටිය ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකට එක්වෙමින් හෙතෙම මේ බව ප්‍රකශ කර තිබේ.

තම පාලන සමය තුළ සිදුකරගෙන ආ වැඩපිළිවෙල මුළුමනින්ම ඇණ හිට ඇති බව ඔහු සඳහන් කරයි.

තමා සැම විටම අනාගතය පිළිබඳ සිතා කටයුතු කළ බව හිටපු ජනාධිපතිවරයා පවසා ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>