දිවයින පුරා ගිනිපෙට්ටි හිඟයක්

null

දිවයින පුරා පවතින වෙඩි බෙහෙත් හිඟයත් සමග ගිනිපෙට්ටි නිෂ්පාදනය කිරීමට නොහැකිවීම නිසා වෙළෙඳ පොළ තුල ගිනිපෙට්ටි හිඟයක් පවතින බව වාර්තා වෙයි.

ගිනිපෙට්ටි නිෂ්පාදකයන් වෙළෙඳ පොළට ගිනිපෙට්ටි බෙදානොහැරීම නිසා මෙම තත්ත්වය උද්ගතවී ඇති බව වෙළෙඳසැල් හිමියෝ පවසති.

මේ සම්බන්ධයෙන් දිවයිනේ ප්‍රධානතම ගිනිපෙට්ටි නිෂ්පාදන සමාගමක නිලධාරියෙකුගෙන් කළ විමසුමකදී ඔහු පවසා සිටියේ ගිනිපෙට්ටි නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්නා වෙඩි බෙහෙත් හිඟතාවක් හේතුවෙන් ගිනිපෙට්ටි නිෂ්පාදනය සති කිහිපයක් සිදුනොවීම හේතුවෙන් වෙළෙඳ පොළේ ගිනිපෙට්ටි හිඟය ඇතිවී ඇති බවයි.

ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කළ වෙඩි බෙහෙත් තොගයක් ප්‍රමිති ගැටලුවක් හේතුවෙන් ආපසු හරවා යැවූ බවත් ඒ වෙනුවට ගිනිපෙට්ටි නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්නා වෙඩි බෙහෙත් තොගයක් චීනයෙන් මේ වනවිට ආනයනය කර ඇති බවත් ඉදිරි සති කිහිපය තුළ වෙළෙඳ පොළට අවශ්‍ය ගිනිපෙට්ටි බෙදාහැරීමට කටයුතු කරන බවත් ඔහු පවසා සිටියේය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>