දිවයින පුරා විදුලිය බිදවැටීමට හේතුව

null

දිවයිනපුරා සිදුවු විදුලිය බිදවැටීමට හේතුව විදුලි ඉල්ලුම සති අන්තයේ විශාල වශයෙන් පහළයාම හේතුවෙන් පද්ධතියේ ධාරිතාව ඉහළයාම බවට කරුණු අනාවරණය වී තිබේ.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරී එම්.සී.වික්‍රමසේකර මහතා සඳහන් කළේ ඉරිදා රාත්‍රී පැවති කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් විදුලිය භාවිතය ඉතා පහළ අගයක පැවති බවයි.

සති අන්තයේ රාත්‍රී නවයෙන් පසු සාමාන්‍යයෙන් විදුලිය මෙගාවොට් 1900ක ඉල්ලුමක් පවතින නමුත් පසුගිය ඉරිදා භාවිතයට ගෙන ඇත්තේ මෙගාවොට් 950ක් පමණ තරම් වන බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>