දිවියෙකු ගසක එල්ලී මියගොස් හිටි හැටි

null

ගම්පොල, පුපුරැස්ස දියගමවත්ත ප්‍රදේශයේදී දිවියෙකු කම්බි උගුලකට හසුවී ගසක එල්ලී මියගොස් තිබේ. මෙලෙස උගුලට හසුවූ දිවියා ගසක් අසල අටවා තිබු උගුලේ කම්බියකට සිරවී පසුව ඉහළට ඇදී ගොස් ඇති බවට පැවසේ.

කම්බියට සිරවීමෙන් මිය ගිය දිවියා ගසේම එල්ලී සිටියේ මෙලෙසින්.

null
null
null
null
null
null
null

Pics – hiru news

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>