අද සිට දුම්රිය දඩය දෙගුණයක් වෙයි

null

ප්‍රවේශපත්‍ර නොමැතිව දුම්රියේ ගමන් කළහොත් අද සිට ටිකට්පතේ වටිනාකම මෙන් දෙගුණයක් සහ රුපියල් 5000 ක දඩ මුදලක් අය කිරීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

ප්‍රවේශපතක් නොමැතිව දුම්රියේ ගමන් කිරීම වෙනුවෙන් දැනට අයකෙරෙන දඩ මුදල වන්නේ ගමන් ගාස්තු මෙන් දෙගුණයක් සහ රුපියල් 2500ක මුදලක්.

එමෙන්ම දුම්රිය පා පුවරුවේ ගමන් ගන්නා මගීන්ට ද දැඩිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි බී ඒ පී ආරියරත්න මහතා පවසයි.

එසේම ඉදිරි දිනවලදී දුම්රියේ ගමන් ගන්නා සෑම ප්‍රදේශයකම වැටලීම් සිදුකිරීමටත් ඒ සදහා අතිරේක ආරක්ෂක නිලධාරින් යෙදවීමටත් තීරණය කළ බව ද හෙතෙම වැඩි දුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>