දුරකතන ඇමතුම් ගාස්තු වෙනස් වෙයි

null

2016 පෙබරවාරි 01 වැනිදා සිට මෙරට සියලු දුරකථන සේවාවල, නව දුරකථන සම්බන්ධතා ලබාගන්නා පාරිභෝගිකයන්ගේ ඇමතුම් ගාස්තුවල සංශෝධනයක් සිදුවන බව ‘අද’ පුවත්පත වාර්තා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම දුරකථන සේවා සපයන්නන් විසින් සිදුකරන ලද ඉල්ලීම් සලකා බලමින් 1991 අංක 25 දරණ ශ්‍රී ලංකා විදුලිසංදේශ පනතේ 5(k) වගන්තියට සංශෝධනයක් එකතු කරමින් විනාඩියකට හා තත්පරයකට අය කරන ඇමතුම් ගාස්තු සම්බන්ධයෙක් පොදු ඇමතුම් ගාස්තුවක් එළැඹෙන පෙබරවාරි 01 වැනිදා සිට අලුතෙන් නිකුත් කෙරෙන දුරකථන සම්බන්ධතාවලදී ලබාදෙනු ඇති බවද කියැවෙයි.

එහිදී, එකම දුරකථන ජාලය තුළ මෙන්ම අදාළ දුරකථන ජාලයෙන් පිටතදීද එකම අගයක් අයවනු ඇති අතර, දේශීය ඇමතුම් සඳහා විනාඩියකට ගණන් බැලීමේදී විනාඩියකට රු.1.50ක්ද, දේශීය ඇමතුම් සඳහා තත්පරයට ගණන් බැලීමේදී විනාඩියකට රු.1.80ක්ද, MMS හා SMS සඳහා ශත 20 බැගින්ද ගාස්තු සංශෝධනය වනු ඇති බවද වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව විසින් මෙම නව ඇමතුම් ගාස්තු, නවක පාරිභෝගිකයන් සඳහා 2016 පෙබරවාරි 01 වැනිදා සිට අය කරන ලෙස මේ වනවිටත් සියලුම දුරකථන සේවා සපයන්නන් දැනුම්වත්කර ඇති බවද සඳහන් වෙයි.

මේ අතර, අදාළ ගාස්තු සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් තවදුරත් සලකා බැලීම සඳහා කමිටුවක් පත් කිරීමටද කොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇති අතර, එහිදී, මෙකී සංශෝධන සඳහා යම් වෙනසක් කිරීමට අවශ්‍ය නම් එය සලකා බැලීමත්, එසේ අවශ්‍ය නොවේ නම් මෙම පොදු ඇමතුම් ගාස්තු මේ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වීමත් සිදුවනු ඇති බවද කියැවෙයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>