දෙරණ සිරසෙන් බිලියන 2ක වන්දි ඉල්ලයි

null

සිරස මාධ්‍ය ජාලය විසින් තමන්ට අපහාස වන අන්දමේ ප්‍රවෘත්ති පළ කළ බව සඳහන් කරමින් දෙරණ නාළිකාවේ සම කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ දිලිත් ජයවීර මහතා රුපියල් බිලියන 2ක වන්දි ඉල්ලා එන්තරවාසියක් යොමු කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

දිලිත් ජයවීර මහතා වෙනුවෙන් ඔහුගේ නීතිඥ සමන් සේනාධීර මහතා සිරස මාධ්‍ය ජාලයේ ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ රාජේන්ද්‍රම් රාජමහේන්ද්‍රන් මෙන්ම ෆරාස් ෂව්කෙට්ලි යන අයට එන්තරවාසිය යවා ඇත.

රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති, ගුවන්විදුලි ප්‍රවෘත්ති ජංගම දුරකථන ඔස්සේ යවන කෙටි පණිවුඩ හරහා මෙන්ම වෙබ් ජාලයේ අසත්‍ය ප්‍රකාශ පළ කිරීම් හරහා දිලිත් ජයවීර මහතා වංචාකාරී ව්‍යාපාරිකයෙක් බව සමාජගත කිරීමට එම මාධ්‍ය ජාලය උත්සාහ කර ඇතැයි එන්තරවාසියේ සඳහන් කර තිබේ.

එමෙන්ම බිලියන 2ක වන්දි මුදල දින විසි එකක (21) කාලයක් තුළ ගෙවා දමන ලෙසටත් අදාළ පදනම් විරහිත ඉදිරිපත් කිරීම් වහාම නවත්වන ලෙසටත්, එම පළවූ මාධ්‍ය තුළින්ම ඒවා ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලෙසටත්, කරන ලද අභූත චෝදනා නිවරදි කොට සමාන ප‍්‍රසිද්ධියක් ලබා දෙන ලෙසටත් එන්තරවාසියේ සඳහන් වෙයි.

සම්පූර්ණ මුදල නොගෙවන්නේනම් හෝ ප්‍රකාශ පළ කිරීම නොනැවැත් වුවහොත් අධිකරණයක නඩු පැවැරීමට කටයුතු කරන බවත් එන්තරවාසියෙන් වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>