දෙවන ටෙස්ට් තරඟයේ ජයත් නවසීලන්තයට

null

ශ්‍රී ලංකාව හා නවසීලන්තය අතර පැවැත්වුණු දෙවන ටෙස්ට් තරඟය කඩුළු 5න් ජයග්‍රහණය කිරීමට නවසීලන්ත කණ්ඩායම සමත්වී ති‍බේ.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පළමු ඉනිමේ ලකුණු 292ක්ද,දෙවන ඉනිමේ 133 ක්ද ලබාගත් අතර ප්‍රතිචාර ලෙස නවසීලන්ත කණ්ඩායම පළමු ඉනිමේ ලකුණු 237 ක්ද, ‍දෙවන ඉනිමේ කඩුළු 5 ට ලකුණු 189 ක්ද ලබාගන්නා ලදී.

ඒ අනුව තරඟාවලිය 2-0 ක් ලෙස ජයග්‍රහණය කිරීමට නවසීලන්ත කණ්ඩායම සමත්විය.

මෙම තරගයේ ඉණිම දෙකේදී චමීර දුෂ්මන්ත කඩුලු 9ක් ලබා ගැනීමට සමත් විය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>