නතාෂා – ප්‍රිහාන් යුගදිවියට සුදානමෙන්

null

ජනප්‍රිය නිළි නතාෂා පෙරේරා සහ ජනප්‍රිය ගායක ප්‍රිහාන්ගේ ආදර කතාව පිළිබඳව මෑතකදී දැනගන්නට ලැබුණි.

අවුරුදු 4ක් පමණ වන ප්‍රේම සම්බන්ධය ගැන පළමු වරට ඔවුන් අනාවරණය කරන ලද්දේ පසුගිය පෙබරවාරි 14 වනදා ආදරවන්තයින්ගේ දිනයේ දී ය. ඔවුන් එදින ගීතයක්ද එළිදැක්විය.

නතාෂා පෙරේරා මෑතකදී ඇගේ නීති විභාගයද අවසන් කල අතර මේ වන විට ඔවුන් විවාහයට සුදානමෙන් සිටින බව වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව තවත් සති දෙකකින් පමණ ඔවුන්ගේ විවාහ උත්සවය පැවැත්වීමට නියමිත බව සඳහන්.

null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>