නදීෂාගේ පෞද්ගලික ඡායාරූප පෙළක් අනතර්ජාලයට

null

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක වන නදීශා හේමමාලිගේ පෞද්ගලික ඡායාරූප පෙළක් අනතර්ජාලයට මේවන විට අන්තර්ජාලයේ සැරිසරමින් තිබේ.

මෙම ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට මුදාහැර ඇත්තේ ෆේස්බුක් ගිණුමක් මගින් බව වාර්තා වන අතර අදාළ ගිණුම් හිමියා ඇතැම් විට දුරකථන අලුත්වැඩියා ආයතනයක සේවකයෙක් බවත් වාර්තා වෙයි.

එම ඡායාරූප පෙළ පහතින් බලන්න…

null
null
null
null
null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>