නදීෂාගේ සහ උදිත ලොකුබණ්ඩාරගේ ඡායාරූප එලියට

null

බදුල්ල එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන අපේක්ෂක උදිත ලොකු බණ්ඩාර මහතා සහ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණී නදීෂා හේමමාලි එක්ව ගනු ලැබූ ජායාරූප කිහිපයක් මේ වන විට අන්තර්ජාලයට එක්වී තිබේ.

එම ඡායාරූප එකතුව පහතින් බලන්න…

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>