නයිජීරියාවේදී පැහැරගැනීමට ලක්වූ කරුණාදාස නිදහස්

null

නයිජීරියාවේදී සන්නද්ධ කණ්ඩායමක් විසින් පැහැරගත් ශ්‍රී ලාංකිකයකු වන ඉංජිනේරු ඞී.ඒ.කරුණාදාස මහතා එම සන්නද්ධ කණ්ඩායම විසින් නිදහස් කර තිබේ.

වේයන්ගොඩ – මොට්ටුන්න ප්‍රදේශයේ පදිංචි 68 හැවිරිදි ඞී.ඒ.කරුණාදාස පසුගිය 19 වනදා නයිජීරියාවේ ඔන්ඩෝ සහ කෝගී ප්‍රාන්ත මායිමේදී සන්නද්ධ කණ්ඩායමක් විසින් පැහැර ගනු ලැබුවේය. එහිදී ඔහුගේ ආරක්ෂාවට සිටි පොලිස් නිලධාරීයාද ජීවිතක්ෂයට පත්වුුණේ එම සන්නද්ධ කණ්ඩායම සිදුකළ වෙඩි තැබීමෙන්.

මේ අතර එම සිද්ධියට මුහුණදුන් කරුණාදාස මහතා නයිජිරියාවේ සිට ලංකාදීප එසැණ සමඟ එක් වෙමින් ඔහුගේ අත්දැකීම මෙසේ විස්තර කර තිබේ.

null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>