නවතා තිබූ යතුරු පැදියක් සොරාගත් හැටි – Video

null

දෙල්ගොඩ නගරයේ වෙළෙද සැලක් අසල නවතා තිබූ යතුරු පැදියක් සොරාගෙන යන ආකාරය එම වෙළෙඳ සැලේ ආරක්ෂිත කැමරා පද්ධතියේ සටහන් වී තිබේ.

එම වෙළෙද සැලට යාමට අදාල යතුරු පැදියෙන් පැමිණෙන පුද්ගලයින් යතුරු පැදිය නවතා ඉන් බැස යන්නේ යතුර සහ හිස් ආවරණයද එහි තබමින්.

ඊට සුළු මොහොතකට පසුව මෙම ස්ථානයට පැමිණෙන පුද්ගලයකු අවට විපරම් කර යතුරු පැදිය වෙත පැමිණෙන්නේ කිසිවකුට සැක නොසිතෙන අයුරින්.

ටික වේලාවක් අයිතිකරු පිළිබඳ විමසිලිමත්වන මෙම පුද්ගලයා යතුරු පැදිය රැගෙන යන ආකාරය එම වෙළෙඳ සැලේ ආරක්ෂිත කැමරා පද්ධතියේ මෙසේ සටහන් වී තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>