නවීන් දිසානායක ඇමති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

null

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා සිය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙන බව වාර්තා වේ.

රාජ්‍ය කළමනාකරණ හා ප‍්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ධූරය දැරූ ඔහු සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා වෙත යොමු කර ඇති බවද නෙත් නිව්ස් වාර්තා කරයි.

එසේම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ නුවර එළිය දිස්ත්‍රික් සංවිධානය ධුරයෙන්ද ඒ මහතා ඉල්ලා අස් වී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>