නව අමාත්‍යවරු දිව්රුම්දෙයි – ඇමති තනතුරු මෙන්න

null

ජාතික ආණ්ඩුවේ අමාත්‍යවරුන් 42 දෙනෙකු අද ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ. දිවුරුම් දුන් කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් අතරට නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත‍්‍රීවරුන් 11 දෙනෙකු ද අයත්.

අද දින‍යේ අමාත්‍යවරුන් 42 දෙනෙකු දිවුරුම්දීම සිදුවූ අතර මීට ඉහතදී දිවුරුම් දෙනු ලැබූ විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාට සහ ඩී.එම් ස්වාමිනාදන් යන අමාත්‍යවරුන්ට එම අමාත්‍ය ධූර වලට අමතරව අද තවත් අමාත්‍ය ධූර දෙකක් හිමිවීම විශේෂත්වයකි.

කෙසේ වෙතත් විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාද සමගින් මේවන විට කැබිනට් මණ්ඩලය 43 දෙනෙකුගෙන් යුතුය.

පහත දැක්වෙන්නේ එසේ අද දිනයේ දිවුරුම්දෙනු ලැබූ අමාත්‍ය මණ්ඩලයයි.

null

01 – අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා – ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
02 – ජෝන් අමරතුංග – සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි කටයුතු
03 – ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා – තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවි කටයුතු
04 – නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා – ප්‍රවාහන අමාත්‍ය
05 – එස්.බී දිසානායක – සමාජ සවිබල ගැන්වීම හා සුබසාධන අමාත්‍ය
06 – ඩබ්ලිවි.ඩී.ජේ සෙනෙවිරත්න – කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා
07 – ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල – විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන හා මහමාර්ග අමාත්‍ය
08 – අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා – ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය
09 – සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත – තාක්ෂණ, තාක්ෂණ අධ්‍යාපන හා රැකියා අමාත්‍ය
10 – තිලක් ජනක මාරපන – නීතිය හා සාමය බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය
11 – රාජිත සේනාරත්න – සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය
12 – රවී කරුණානායක – මුදල් අමාත්‍ය
13 – මහින්ද සමරසිංහ – නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය
14 – වජිර අබේවර්ධන – ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය
15 – එස්.බී නාවින්න – අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය
16 – පාඨලි චම්පික රණවක – මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය
17 – මහින්ද අමරවීර – ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය
18 – නවීන් දිසානායක – වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය
19 – රංජිත් සියඹලාපිටිය – විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය
20 – දුමින්ද දිසානායක – කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය
21 – විජයදාස රාජපක්ෂ – බුද්ධශාසන අමාත්‍ය
22 – පී. හැරිසන් – ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය
23 – රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර – රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍ය
24 – ගයන්ත කරුණාතිලක – පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය
25. සජිත් ප්‍රේමදාස – නිවාස හා ඉදිකිරීම්
26 – අර්ජුන රණතුංග – වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය
27 – එම්.කේ.ඒ.ඩී.එස් ගුණවර්ධන – ඉඩම් අමාත්‍ය
28 – පලනි දිගම්බරම් – කඳුරට නව ගම්මාන, වතුයටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජාසංවර්ධන අමාත්‍ය
29 – චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර – කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍ය
30 – තලතා අතුකෝරාළ – විදේශ රැකියා අමාත්‍ය
31- අකිල විරාජ් කාරියවසම් – අධ්‍යාපන අමාත්‍ය
32 – ඩී.එම් ස්වාමිනාදන් – නැවත පදිංචි කිරීම් හා හින්දු කටයුතු අමාත්‍ය
33. චන්දිම වීරක්කොඩි – ඛනිජ තෙල් හා පෙට්‍රෝලියම් වායු අමාත්‍ය
34 – දයාසිරි ජයසේකර – ක්‍රීඩා අමාත්‍ය
35- සාගල රත්නායක – දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය
36 – හරීන් ප්‍රනාන්දු – විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය
37 – මනෝ ගනේෂන් – ජාතික සංවාද අමාත්‍ය
38 – දයා ගමගේ – ප්‍රාථමික කර්මාන්න අමාත්‍ය
39. රාවු‍ෆ් හකීම් – නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය
40. රිෂාද් බදියුදීන් – කර්මාන්ත හා වානිජ කටයුතු
41.කබීර් හෂීම් – රාජ්‍ය රැකියා ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය
42. අබ්දුල් හලීම් – තැපැල් සේවා ඉස්ලාම් ආගමික කටයුතු

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>