නව ඇමතිවරු පිරිසක් දිවුරුම් දෙයි

null

නව අමාත්‍යවරයෙක්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු තිදෙනෙක් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු ඊයේ (29) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.

එලෙස දිවුරුම් දුන් ඇමතිවරුන්ගේ නාම ලේඛනය පහත පරිදිය.

01- ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා – පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබද කැබිනට් අමාත්‍ය

02- පණ්ඩු බණ්ඩාරනායක මහතා – රාජ්‍ය පරිපාලන සහ ප්‍රජාතාන්ත්‍රීය පාලනය පිළිබද රාජ්‍ය අමාත්‍ය

03- රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා – පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍ය

04- හේමාල් ගුණසේකර මහතා – නිවාස සහ සමෘද්ධි රාජ්‍ය අමාත්‍ය

05- චන්ද්‍රසිරි සූරියආරච්චි මහතා – ඉඩම් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>