නව කැබිනට් ඇමතිවරු තිදෙනා මෙන්න

null

තවත් කැබිනට් ඇමතිවරු තිදෙනෙකු අද උදෑසන ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේදී දිවුරුම් දී තිබේ. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම්දීම අද දහවල් දෙකට සිදුකිරීමට නියමිතය.

නව කැබිනට් ඇමතිවරු ලෙස දිවුරුම් දුන් තිදෙනා පහතින්…

විජිත් විජයමුණි සොයිසා – වාරි මාර්ග හා ජල කළමනාකරණ
ෆයිසර් මුස්තාෆා – පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන
මලික් සමරවික්‍රම – සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>