නව රජය සමග වැඩකරන්න චීනය සුදානම්

null

නව රජය සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට චීනය සූදානම් බව චීන විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශ ප්‍රකාශිකා හුවා චුනීන් පවසයි.

මහමැතිවරණය ක්‍රමවත්ව හා සාමකාමීව පැවති බවත්, රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රමුඛ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් සුභපතන බවත් ඇය සඳහන් කර තිබේ.

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර දීර්ඝ කාලයක සිට පවතින මිත්‍රත්වය තවදුරටත් වර්ධනය කරගැනීමට අපේක්ෂා කරන බව ඇය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

නව රජයේ නායකත්වය යටතේ ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික හා සමාජීය වශයෙන් ඉතා ඉහළ වර්ධනයක් කරා ළඟාවනු ඇති බවට චීනය විශ්වාස කරන බවද ප්‍රකාශ කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>