නාමල්ටත් රහස් පොලීසියට එන්න කියලා

null

තමන්ට ලබන 12 වැනිදා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණ ප්‍රකාශයක් ලබාදෙන ලෙස දැනුම්දී ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඔහුගේ ට්විටර් ගිණුමේ සටහන් කර තිබේ.

ලබන 12 වැනිදා උදෑසන 09ට අපරාධ පරික්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස එම දැනුම්දීම සිදුකර ඇති අතර හේතුවක් සඳහන් කර නොමැති බවද ඔහු පවසයි.

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>