නාය ගිය නිවසක් බිමට සමතලාවූ අයුරු

null

අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකටම කාලගුණ දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදන නිකුත් කරන ලදී.

මහනුවර දිගන ගෝනවල ප්‍රදේශයේ නිවසක් නාය යෑම හේතුවෙන් බිමට සමතලා වී තිබේ. එම අනතුරට පෙර නිවැසියන් ඉවත්වී ගොස් තිබෙන අතර අද පස්වරු 3.30ට පමණ මෙම අනතුර සිදුව තිබේ.

නිවස බිමට සමතලා වන අයුරු පහත ඡයාරූප පෙළෙහි දැක්වේ.

null
null
null
null
null
null
null
null
null

ඡායාරූප – චන්දන උඩුවාවල (හිරු නිව්ස්)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>