නියම බිරිඳට හොර බිරිඳ හමුවෙලා ගුටි හුවමාරුවක්

null

වැල්ලවාය ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකුගේ නීතියානුකූල ගැබිණි බිරිඳට සැමියා නගරයේදී අනියම් බිරිඳ සමග සිටිනු හමුවීමෙන් පසු එම ස්ථානයේ ගුටි හුවමාරුවක් සිදුවී තිබෙන බව හිරු නිව්ස් වාර්තා කරයි.

අවශ්‍යත්වයක් සඳහා කසාද බිරිඳ වැල්ලවාය බස් නැවතුමට ආ පසු සැමියා සහ අනියම් බිරිඳ සිටිනු දැක මෙලෙස පහරදීමට ගොස් ඇත.

එහිදී සැමියා දෙදෙනා දෙපසට කිරීමට උත්සාහ කර ඇති නමුත්, එම ස්ථානයට රැස්ව සිටි පිරිස සැමියාට පහර දෙන්නට පටන් ගෙන තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>