නිරුවතින් වැඩ කරන කාර්යාලයක්

null

ඇමරිකාවේ සැන් ෆ්රැන්සිස්කෝ හි පිහිටි බෝල්ට් ඉටලික් සමාගම එහි සේවකයන්ගේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහල නැංවීමට අපූරු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන තිබේ.

එනම් කාර්යාලය තුල නිරුවතින් සිට සේවය කිරීමට ඔවුන් ඒකමතිකව තීරණය කිරීමයි.

මෙයට හේතුවී ඇත්තේ පසුගිය කාලය සමග සසඳා බලන විට සේවකයන්ගේ කාර්යක්ෂමතාවයේ සහ නිර්මනශිලිත්වයේ පසුබෑමක් තිබීමයි. මේ පිළිබඳව සොයා බලන විට හෙළිවී ඇත්තේ සේවකයින් බාහිර දේවල් වලට වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු කිරීමත්, ඇඳුම් විලාසිතාවන් වලට කාලය මුදල වැය කිරීමත් නිසා රැකියාවට ඇති අවධානය අවම වී ඇති බවයි.

එම නිසා කෙටි කාලයකට කාර්යාලය තුල නිරුවතින් සේවය කිරීමට ඔවුන් තීරණය කර තිබේ. මෙයින් භාහිර දේවල් සඳහා යොදන අවධානය අඩු වන බවද ඔවුන් පවසයි.

ඔවුන් එලෙස රැකියාවේ යෙදෙන අයුරු පහතින්…

null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>