නෙළුම් කුළුණේ වැඩ යළි අරඹයි

null

2012 වසරේ දී පසුගිය රජය විසින් ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරනු ලැබු නෙළුම් කුළුණේ ඉදිකිරීම් කටයුතු පසුගිය මාස 06ක පමණ කාලයක් නතර වී තිබුණි.

කෙසේ වෙතත් විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ උපදෙස් පරිදි එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු යළි ආරම්භ කර තිබේ.

අදාළ ඉදිකිරීම් කටයුතු අධීක්ෂණය සඳහා නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් ද පත් කර ඇත.

එහි තිබූ තාක්ෂණික ගැටලු කිහිපයක් හේතුවෙන් ඉදිකිරීම් කටයුතු මෙසේ තාවකාලිකව නතර කර තිබු බව වාර්තා වේ.

එම ගැටලු නිරාකරණය කිරීමෙන් අනතුරුව යළිත් එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව සඳහන්ය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>