නේපාලයේ සොහොන් දැක ගිහි ගෙය එපාවූ බොලිවුඩ් නිළිය

null

පසුගියදා නේපාලයේ සිදුවූ භූමිකම්පාවෙන් මිය ගිය පිරිස දැක කම්පාවට පත් බර්කා මාදන් නමැති 38 හැවිරිදි බොලිවුඩ් නිළිය ලෞකික සැප අත්හැර පැවිදි දිවියට ඇතුලත්වී තිබේ.

2012 වසරේ ටිබටයේ චිත්‍රපටයක් රූගත කිරීම් සඳහා ගිය අවස්ථාවේ ඇයට දලයි ලාමා තුමන් මුණගැසී තිබෙන අතර ඉන්පසු ඇය බුදුදහම වෙත නැඹුරු වී තිබේ.

ඉන් අනතුරුව අයගේ දිවියේ සිදුවූ බොහෝ වෙනස්වීම් මෙන්ම දුක් කම්කටළු වලට සහනයක් ලබාගැනීමට ඇය බෞද්ධ දර්ශනයට වඩාත් සමීප වී ඇත.

පසුගියදා නේපාලයේ සිදුවූ භූමිකම්පාවෙන් විපතට පත් පිරිසට උදව් කිරීමට කත්මන්ඩු නුවරට ගිය අවස්ථාවේ ඇය ජීවිතය පිලිබඳ කලකිරී “ජෙල්ටන් සම්සෙන්” මෙහෙණිය නමින් පැවිදි බිමට ඇතුලත් වී තිබේ.

null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>