නොකියා වෙතින් නව ටැබ්ලට් එකක්

null

නොකියා සමාගම අද නව ටැබ්ලට් එකක් හඳුන්වා දී තිබේ. මෙහි මොඩලය N1 ලෙස නම් කර ඇති අතර මෙය ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුම් පද්ධතියෙන් ක්‍රියාකරයි.

නොකියා සමාගම මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගම හා එක්වීමෙන් පසු ලුමියා ස්මාර්ට් ෆෝන් හඳුන්වාදුන් අතර මෑතකදී එහි නම මයික්‍රසොෆ්ට් ලුමියා ලෙස වෙනස් කර නවතම ස්මාර්ට් දුරකථනය හඳුන්වා දෙන ලදී. නොකියා සමාගම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සමග එක් වූයේ 2014 පෙබරවාරි මාසයේදී ‛නොකියා එක්ස්’ දුරකතනය සමගිනි.

ඔවුන් අද හඳුන්වාදුන් N1 ටැබ්ලට් පරිඝනයෙන් නව පහසුකම් රැසක් එක් කර ඇති අතර එහි නිමැවුමද උසස් තත්වයෙන් පවතී.

මෙම N1 ටැබ්ලට් පරිඝනකයේ මිල ඩොලර් 250ක් පමණ වන අතර මෙය පළමුවෙන් චීනයට හඳුන්වා දෙනු ලබයි. ඒ 2015 පෙබරවාරි මාසයේදීය. ඉන්පසුව අනෙකුත් රට වලට හඳුන්වා දීමට නියමිත බව නොකියා සමාගම පවසයි.

null
null
null
null
null

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>