පර්සි ඉන්දීය ක්‍රීඩකයන්ට හාදු දුන් හැටි

null

සංචාරක ඉන්දීය කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර පී සාරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරඟය අතුරතුරදී වර්ෂාවෙන් බාධා වීම හේතුවෙන් තරඟය සුළු මොහොතකට නතර කිරීමට සිදු විය.

වර්ෂාවෙන් අනතුරුව ඉන්දීය ක්‍රීඩකයින් පිටියට පිවිසෙද්දී ඔවුන්ට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් දිරිගන්වන්නා වන පර්සි මහතා හමුවී තිබේ. එම අවස්ථාව කාගේත් අවධානයට ලක්වුයේ පර්සි ඉන්දීය ක්‍රීඩකයින්ට අතට අත දෙමින් සහ මුහුණට හාදු දෙමින් සිය ලෙන්ගතුකම ප්‍රකාශ කිරීම හේතුවෙනි.

එම අවස්ථාව පහතින්…

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>