පරිඝණක දැනුමෙන් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ කාන්තාවන්ද? පිරිමින්ද?

null

ජන ලේඛණ හා සංඛ්‍යා ලේඛණ දෙපාර්තමේන්තුව මෙම වසරේ පළමු මාස පහ තුළ සිදු කළ සමීක්ෂණයකින් මෙරට පරිගණක භාවිතය පිළිබඳව වැදගත් කරුණු රැසක් හෙළි කරගෙන තිබේ.

මෙරට ගෘහ කාණ්ඩවලින් සියයට 24.6කට අවම වශයෙන් එක් පරිගණකයක් හෝ අයත්ව ඇතැයි එමගින් හෙළිව තිබේ. ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන්නේ ගෘහ පරිගණකවලින් සියයට 67ක් තම පළමු පරිගණකය ලබාගෙන ඇත්තේ 2010 – 2014 කාලසීමාව තුළදී බවයි.

එම දත්ත ඇසුරින් හෙළිවී තිබෙන තවත් තොරතුරක් වන්නේ මෙරට කාන්තාවන්ට වඩා පුරුෂයින්ගේ පරිගණක සාක්ෂරතාව ඉහළ මට්ටමක පවතින බවයි.

වයස අවුරුදු 15 ත් 19 ත් අතර වයස් කාණ්ඩයේ පරිගණක සාක්ෂරතාව ඉහළ අගයක් ගන්නා බවත් ඉන් අනාවරණය වී ඇත.

මෙම සමීක්ෂණයේදී පරිගණක සාක්ෂරතාව ලෙස නිර්වචනය කර ඇත්තේ පරිගණකයක් භාවිත කරමින් කුමන හෝ කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීමට ඇති හැකියාවයි. ඒ අනුව වයස අවුරුදු පහත් හැටනවයත් අතර ජනගහනයේ පරිගණක සාක්ෂරතාව 26.8%ක් වෙයි.

එසේම පරිගණක සාක්ෂරතාව වැඩිම පළාත බස්නාහිර වන අතර අඩුම පළාත නැගෙනහිරයි.

දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් ගත් කළ අඩුම පරිගණක සාක්ෂතාව වාර්තා වන්නේ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයෙන්.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>