පරිප්පු බදු අඩුවෙයි – තෙල් බදු වැඩිවෙයි

null

පරිප්පු සඳහා අය කෙරුණු ආනයනික බද්ද පහත දැමීමට මුදල් අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව අදාළ පරිප්පු වර්ග වල මෙතෙක් කිලෝ ග්රෑමයක් සඳහා පැවති රුපියල් 5ක බද්ද අද රාත්‍රීයේ සිට ශත 25 දක්වා පහළ දමන බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.

ඒ අනුව පරිප්පු කිලෝවක් සඳහා අයකළ රුපියල් 5ක බද්ද රුපියල් 4.75කින් අඩු කෙරේ. ලෝක වෙළඳපොළ තුළ පරිප්පු මිල ඉහළ යාමේ ප්‍රවනතාව හේතුවෙන් දේශීය පාරිභෝගිකයාට සිදුවන අපහසුතාවය වැලැක්වීම සඳහා මෙම මිල ගණන් අඩු කර ඇති බවද එම අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි.

ඊට අමතරව ආනයනය කරනු ලබන ආහාරයට ගන්නා අනෙකුත් තෙල් වර්ග සඳහා මෙතෙක් කිලෝග‍්‍රෑමයකට අය කළ විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද රජය විසින් ඉහළ දමා තිබේ. ඒ අනුව කිලෝග‍්‍රෑමයක් සඳහා රුපියල් 90ක්ව පැවති එම බද්ද රුපියල් 110ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමටයි තීරණය කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>