පරිප්පු හා සීනි හිඟයක් ගැන අනතුරු ඇඟවීමක්

null

ඉදිරියේදී පරිප්පු හා සීනි හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බවට තොග වෙළඳුන් අනතුරු අඟවයි. පිටකොටුව තොග වෙළඳ සංගමයේ ලේකම් කේ. නාදන් ප්‍රකාශ කළේ, රජය මගින් පනවා ඇති උපරිම සිල්ලර මිලට පරිප්පු හා සීනි තවදුරටත් අලෙවි කළ නොහැකි බවයි.

ඉදිරි වසර සදහා වන අය වැයෙන් ඇසුරුම් නොකළ මයිසූර් පරිප්පු සඳහා කිලෝග‍්‍රෑම් එකකට රුපියල් 169ක උපරිම සිල්ලර මිලක් ද, ඇසුරුම් නොකළ සීනි සඳහා රුපියල් 87ක උපරිම සිල්ලර මිලක් ද නියම කරන ලදී.

මෙම ද්‍රව්‍ය ඇසුරුම් කර අලෙවි කිරීමේදී ඇසුරුම් ගාස්තු ලෙස අමතර රුපියල් 5ක් අය කර ගැනීමටද ව්‍යාපාරිකයන්ට අවසර ලබාදී තිබේ.

කෙසේ වෙතත් අදාළ මිල ගණන් යටතේ මයිසූර් පරිප්පු හා සීනි අලෙවි කිරීමේදී තමන්ගේ ආනයන පිරිවැය හෝ පිරිමසා ගත නොහැකි බව අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ආනයනකරුවන් පවසයි.

මේ හේතුවෙන් ඉදිරියේදී පරිප්පු හා සීනි හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බවට ඔවුන් අනතුරු අඟවයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>