පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත්වෙයි

null

2015 වසරේ අගෝස්තු මස 23 වනදා පැවති 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද (07) නිකුත් කර තිබේ. ඒ අනුව විභාග ප්‍රතිඵල දැනගැනීම සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවියට පහතින් පිවිසිය හැක.

පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල

ඊට අමතරව, ඕනෑම ජංගම දුරකථන සේවාවකින්exam හිස්තැනක් gv15 හිස්තැනක් විභාග අංකය ඇතුළත් කර 1919 ට කෙටි පණිවුඩයක් යැවීමෙන් ද විභාග ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකියි.

කොළඹ සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කලාප වලට අයත් පාසල් ප්‍රතිඵල ලේඛන අද පෙරවරු 10.30න් පසු පාසල් ප්‍රධානීන්ට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණ ලබාගත හැකිය.

සෙසු පාසල් වල ප්‍රතිඵල ලේඛන අද තැපැල් කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන අතර විභාග ප්‍රතිඵල පිළිබඳ නැවත පරීක්ෂා කිරීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නම් ඔක්තෝබර් මස 23 වන දිනට පෙර පාසලේ විදුහල්පතිවරයා වෙතින් අභියාචනා ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>