ප්‍රථම එළිමහන් සත්වෝද්‍යානය අද විවෘත කෙරේ

null

දිවයිනේ ප්‍රථම එළිමහන් සත්ත්වෝද්‍යානය වන පින්නවල එළිමහන් සත්වෝද්‍යානය අද විවෘත කිරීමට නියමිත ය. මෙරට සංචාරක කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම එහි ප්‍රධාන ඉලක්කය වේ.

මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ කූඩු කිරීමේ සංකල්පයෙන් බැහැරව විශාල ප‍්‍රදේශ තුළ සතුන් එළිමහනේ සිටියදී ඔවුන් නැරඹීම සිදුකළ යුතු වීමයි. මෙහිදී කූඩු වන්නේ සතුන් නොව නරඹන්නන් වන අතර මෙහිදී සතුන්ට නිදහසේ සැරිසැරීමට ඉඩකඩ ලැබේ.

වෙනත් රටවල් වල ඇත්තේ එළිමහන් සත්වෝද්‍යාන වන අතර මෙරට ජනතාවට නම් එය අලූත් අත්දැකීමක් වනු ඇත.

පින්නවල, අලි අනාථාගාරයට යාබදව අක්කර 44ක භූමි භාගයක ඉදිකර ඇති මෙම සත්ත්වෝද්‍යානය පළමු අදියර යටතේ මෙරටට ආවේනික සතුන් සඳහා වෙන්කර තැබෙනු ඇත. ඒ අනුව දිවියන්, වළසුන්, මුවන්, කිඹුලන් සංරක්ෂණය කර ඔවුන්ගේ චර්යාවන් නිරීක්ෂණය කිරීමට ද මෙහිදී අවස්ථාව හිමි වන බව රජයේ නිල පුවත් වෙබ් අඩවිය සඳහන් කළේ ය.

මෙම සත්වෝද්‍යානය විවෘත කෙරෙන අද දිනයේ සිට ලබන 30 වනදා දක්වා දේශිය සංචාරකයන් වෙනුවෙන් එය නොමිලේ නැරඹීමට පහසුකම් ලබාදීමටද තීරණය කර තිබේ.

මෙම එළිමහන් සත්ත්වෝද්‍යානය සඳහා වැය වන මුදල රුපියල් මිලියන 862 කි. ඉන් මිලියන 488 ක් මහා භාණ්ඩාගාරය මගින් ලබා දී තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>