ප්‍රධාන අපේක්ෂකයින් දෙදෙනා ඡන්දය ප්‍රකාශ කල අයුරු

null

2015 ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම අද උදෑසන 7ට ආරම්භ වූ අතර ජනධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්ව සිටින ප්‍රධාන අපේක්ෂකයින් මෙන්ම මැතිඇමතිවරුන් රැසක් අද උදෑසනම සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ බව වාර්තා වේ.

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වීරකැටිය මැදමූලන ඩී.ඒ.රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ දී සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කර තිබේ.

පොදු අපේක්ෂක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පොළොන්නරුව නව නගර විද්‍යාලෝක විහාරස්ථානයේ දී සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ඔවුන් ඇතුළු මැති ඇමතිවරු ඡන්දය ප්‍රකාශ කල අයුරු පහත දැක්වේ.

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>