පාපුවරුවෙන් උඩට එන්න කියූ නිසා කොන්දොස්තරට පහරදෙන තරුණයෝ

null

138 බස් රථ වලදී සිදුවූ සිදුවීම් කිහිපයක් පසුගිය දිනවලදී අසන්නට ලැබුණි. මෙවරටත් 138 මාර්ග අංකයේ ගමන්ගත් බස් රථයක් තුල සිදුවූ සිදුවීමක් පිළිබඳව වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට මුදාහැර තිබේ.

කොට්ටාවේ සිට පිටකොටුව බලා පිටත්වූ බස් රථයට නුගේගොඩින් තරුණ තරුණියන් පිරිසක් ගොඩවී ඇත. තරුණියන් පිරිස බස් රථයට නැගගත් පසු තරුණයන් පාපුවරුවේ ගමන් කර තිබේ.

එයින් අනිත් මගීන්ට ද බාධාවක් නිසාත්, අනතුරක් සිදුවිය හැකි නිසාත් කොන්දොස්තරවරයා ඔවුන්ට බස් රථය උඩට ගොඩවන ලෙස පවසා ඇත. එය ගණනකට නොගත් තරුණයන් ඔහු සමග වචන හුවමාරුවක් ද ඇති කරගෙන පාපුවරුවේම ගමන් කර තිබේ.

ටවුන්හෝල් බස් නැවතුමේ බස් රථය නැවැත්වීමෙන් පසු නගින මගීන්ට ඉඩ දීමට පාපුවරුවෙන් උඩට එන ලෙස කොන්දොස්තරවරයා නැවතත් ඔවුන්ට පවසා ඇති අතර එයින් කෝප වූ එම තරුණයන් පිරිස කොන්දොස්තර බසයෙන් ඇදගෙන පාරට ගෙන ගොස් පහරදී තිබේ.

එම අවස්ථාවේ රියදුරාද බසයෙන් පිටතට පැමිණ ගෝලයා බේරාගැනීමට කටයුතු කර ඇත. එම වීඩියෝව පහතින්…

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>